5 lutego, 2021

WSiP podręczniki

Jak podręczniki kształtują u uczniów umiejętność rozumienia otaczającej nas rzeczywistości?

Podręcznik może być głównym środkiem dydaktycznym. Jest to sposób na zdobycie informacji z danej dziedziny, porządkuje je, a właściwie utrwala, kształtuje określoną wiedzę oraz dodatkowo nawyki, a właściwie pomaga wykorzystać uzyskane informacje w mądrych działaniach. Dodatkowo, jest to instrument wykorzystywany do osiągania celów szkolnych, a na liście produktów tradycji, opis i analiza, które muszą uwzględniać zasady i istnienie kultury. Dodatkowo jest to świetny przedmiot analizy, czego fantastycznym przykładem są często rekomendowane WSiP podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/wsip) dla przedmiotów humanistycznych.

Co dokładnie powinny zawierać dobrze napisane podręczniki humanistyczne?

W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy wzmożoną fascynację prywatnym poziomem wrażliwości jednostki. Konieczność zrozumienia uniwersalności w wychowaniu zapewnia silną motywację osobistą, a także wynika z faktu, że obszar czyjegoś życia jest zdeterminowany jedynie przez jego doświadczenie, a wiedza jest kluczowa i fundamentalna dla życia człowieka. Wiedza potoczna, którą każdy człowiek aktywnie tworzy w swoim umyśle, nie może być odróżniana od informacji niesionych etnicznie, które powinny być traktowane jako zalecenia kulturowe. Wszystkie dane naukowe, choć związane z badaniem świata, należą do człowieka, a więc mają charakter informacji osobistej. Obydwie formy odnoszące się do wiedzy różnią się pod względem pochodzenia, mianowicie wiedza osobista pochodzi z osobistego działania, a dodatkowo wiedza społeczna pochodzi z przekazu kulturowego. Oba te rodzaje wiedzy odgrywają znaczącą rolę w budowaniu własnego prywatnego podejścia do wiedzy ogólnej.

Jak powinny być skonstruowane podręczniki dla nauk o kulturze?

Zwykle uważa się, że zdolność wiedzy przekazywanej przez nauczyciela znacznie wzbogaca rozumienie świata przez dziecko, budząc typowy rozwój jego podejścia kulturowego. Szkolną wiedzę o kulturze, o której mówią np. WSiP podręczniki, można podzielić na kilka grup. Z pierwszym typem wiedzy spotykamy się zawsze, gdy używamy nazw własnych lub ewentualnie nazw własnych, które odnoszą się do pewnego typu polecenia. Do przyswojenia tego typu wiedzy najistotniejsza jest pamięć, a jej opanowanie może nie wpłynąć znacząco na stopień zrozumienia zjawisk. Taka wiedza nie może być skonstruowana dzięki doświadczeniom, z wyjątkiem oferowania nowych informacji. Ten rodzaj informacji dominuje w dużej mierze w szkołach i jest przekazywany uczniom na lekcji.