Dlaczego warto zawsze zastanowić się nad wyborem podręcznika szkolnego?

W czasach przed reformą edukacji problem wyboru podręcznika był o wiele mniej istotny niż obecnie. Był tylko jeden podręcznik zatwierdzony przez ministra i można było wybierać tylko tę konkretną formułę odświeżania. W podręczniku podawano informacje, które zostały opisane w jednym właściwym programie nauczania (np. podręczniki WSiP). Sytuacja ta uświadomiła, na co wszyscy uczniowie powinni zwracać uwagę. Sytuacja skomplikowała się poważnie po wprowadzeniu reformy edukacji.

Jakie są funkcje podręcznika w szkole?

Oczywiście, podręcznik jest bardzo ważny. Służy po prostu pomocą: każdemu nauczycielowi – w organizowaniu zajęć, uczniowi – w nauce. Jego zadaniem jest nie tylko zastąpienie konkretnego nauczyciela, ale także przekazanie wiedzy. Strategię poznawalności naukowej można zdobyć po prostu przez obserwację. Rodzaj skomponowanego podręcznika wpływa na poznanie przez uczniów treści zawartych w temacie. Język podręcznika powinien być klarowny, zwięzły i dokładny. Na przykład WSiP podręczniki pozwalają myśleć i zdobywać wiedzę, a także działają motywująco, pożytecznie i szkoleniowo.

Czego powinny uczyć poszczególne podręczniki?

Uważa się, że funkcja informacyjna podręczników ulega osłabieniu. Ale wartość pracy z podręcznikiem stale wzrasta, co jest zwykle niedoceniane przez twórców. Tym samym jego zadaniem powinno być aktywizowanie ucznia, wprowadzanie go w świat wiedzy, uaktywnienie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Jakie są trudności w wyborze podręcznika?


Mnogość programów nauczania zgodnych z wysoce niedokładną oficjalną podstawą programową spowodowała pojawienie się różnych podręczników i odrębnych zasad dotyczących edukacji. Z jednej strony dawało to elastyczność w interpretacji artykułów tego systemu, z drugiej strony upodmiotowiło ucznia i nauczyciela, z trzeciej jednak nakładało obowiązek podjęcia decyzji o wyborze podręcznika, który będzie odpowiadał jego poglądom na nauczanie, a jednocześnie od razu uwzględniał potrzeby edukacyjne uczniów. Stało się ogromną trudnością dla wielu nauczycieli. Wybór podręczników obecnie jest znacznie bardziej przypadkowy. Nauczyciel nie będzie miał też czasu na dokonanie w pełni świadomego wyboru. Poznaje on mankamenty danej publikacji, a czasem konkretne problemy merytoryczne, korzystając z podręcznika przez cały rok szkolny. Zazwyczaj, wiedząc, że podręcznik nie odpowiada szczególnym oczekiwaniom i pragnieniom uczniów, nauczyciel pozostaje z przypadkowym podręcznikiem z przyczyn ekonomicznych do końca procesu edukacji.