25 lutego, 2021

WSiP podręczniki

Jaką rolę w edukacji odgrywa dany podręcznik?

Mimo, że wyraźnie istnieje podstawa programowa do jednego przedmiotu, a ponadto podręcznik, przypomina się nauczycielom, że nauczanie powinno odbywać się według określonego programu, a nie podręcznika, a funkcja podręcznika zależy od tego, jak dany nauczyciel wykorzystuje go w procesie nauczania i jak korzystają z niego uczniowie w czasie lekcji. Nawet te doskonałe podręczniki WSiP to chyba za mało w szkole.

Jak to możliwe, że dany podręcznik nie zapewnia całej wiedzy?

Czasami można odnieść wrażenie, że niektórzy nauczyciele znajdują sposób na to, by myśleć, że celem ich pracy jest zawsze zawarcie informacji z podręcznika w głowach poszczególnych uczniów, a przecież uczniowie muszą mieć dostęp do świata z poza lekcji. Podręcznik nie zastąpi informacji o świecie. Podkreślono samodzielność danego nauczyciela w interpretacji warunków programu nauczania (wyznaczania celów), zwracając uwagę, że dana publikacja przedstawia tylko jedną z wielu możliwych wersji nauczania z uwzględnieniem zapisów programu.

Jakie są główne funkcje danego podręcznika?

Funkcje podręcznika odnoszą się do konkretnego komunikatu. Zwraca się uwagę na szczególną systematyzację, a także logiczny układ informacji w obrębie podręcznika, uwzględniając opinie o nauczaniu. Funkcja informacyjna pokazuje funkcję zapytania dla danej publikacji. Dotychczasowa dydaktyka stoi na stanowisku, iż podany podręcznik nie może przedstawiać wyników nauki i wiedzy neuronaukowej w gotowej formie, a jedynie tak, aby uczeń biernie przyswoił sobie pewien zakres informacji. Postuluje się, aby np. WSiP podręczniki z www.taniaksiazka.pl, były tak skonstruowane, żeby:

  • inspirowały konkretnego ucznia do samodzielnego studiowania,
  • wymagały od niego umysłowej witalności i twórczej sprawności,
  • wzbudzały zainteresowanie i chęć do uczenia się określonego przedmiotu.

Jak powinna być przedstawiona w podręczniku dana podstawa programowa?

W tekście konkretnego podręcznika mogą znajdować się szczegółowe instrukcje dotyczące tego, co należy powiedzieć. Wiadomości zawarte w podręczniku są często podawane w taki sposób, że inspirują ucznia do dalszych poszukiwań według różnych źródeł. Na przykład, informacje o prezentowanym zjawisku nie zawsze są wyczerpujące. Jednocześnie dozwolone będzie wiele różnych treści w podręczniku, lub wielki podręcznik encyklopedyczno-schematyczny, doskonały, wzorcowy, strukturalny, odpowiadający myśli o aktywnym kształceniu. Informacje zawarte w danej książce powinny służyć rozwojowi ucznia, a więc powinny być zgodne z kierunkami, postawą i nauczaniem.