Jaką rolę w edukacji odgrywa dany podręcznik?

Nadzieje odnoszące się do nauczycieli języka polskiego, by w szkołach mieć naprawdę świetny podręcznik, niekoniecznie mogły się ziścić, mimo tego, że rynek wydawniczy jest bardzo szeroki. Na tego typu tle podręczniki do języka polskiego mogłyby być najlepszymi, szczególnie te wydawnictwa WSiP.

Jak się układa treść w podręcznikach do języka polskiego?

Za każdym razem duży nacisk kładziono na rodzaj graficzny. Podręczniki (wraz z programami nauczania) tworzą praktycznie spójną całość, co można określić jako istotny element w zakresie pomocy dydaktycznych. Z pewnością jednym z nich są znane wcześniej typowe układy chronologiczne lub bardzo różne ujęcia, czy też duża różnorodność w zakresie jednakowych metod. Czy ta różnorodność będzie się przejawiała jako wielkie wzbogacenie? Należy przypuszczać, że może to być wynikiem poszukiwań autorów odnoszących się do poszczególnych programów, zapewne także eksperymentów. Podręczniki do ćwiczeń szkolnych są w większym stopniu dostosowane do wskazówek teoretycznych i wzorców czerpanych zazwyczaj z różnorodnych potrzeb uczniów.

Jakie treść musi zawierać podręcznik do języka polskiego?

Pierwszą kwestią analizy dostarczanego podręcznika jest zbadanie, w jakim stopniu dane w nim zawarte odpowiadają informacjom zawartym w danym programie nauczania. Kolejne analizy mogą być wykonywane w kilku obszarach: poprawności merytorycznej i językowej, atrakcyjności wszystkich prezentowanych informacji, a dodatkowo konstrukcji metodologicznej.

Jakie są zalety podręczników WSiP do języka polskiego?

Dane zawarte w podręczniku dotyczą wiedzy i umiejętności potrzebnych uczniowi. W związku z tym WSiP podręczniki z www.taniaksiazka.pl kierują się zasadami dydaktycznymi, takimi jak:
  • zasada doboru odpowiednich treści,
  • dostarczanie odpowiedniej grafiki,
  • zapewnienie użyteczności.
Ważną rolę w większości tych podręczników odgrywają tekst, rysunki, wykresy, tabele, które już są prawidłowo zastosowane. Również wszystkie nietekstowe elementy w podręczniku WSiP są powiązane z jego tekstem. Cała zawartość podręcznika będzie służyć do poprawnego odpowiadania na pytania, a także do poprawnego wykonywania instrukcji i dodatkowo ćwiczeń. Wszystkie zadania będą wystarczająco urozmaicone i będą mierzyły całą wiedzę uczniów. Wiadomości w podręczniku do języka polskiego są poprawnie podzielone na główne, kluczowe, mniej kluczowe, dodatkowe (z zastosowaniem wyróżnień w postaci kursywy, podkreśleń lub pogrubienia itp.).